Hurum Seniordans
Inger Johanne Pettersen
Filtvetvn.6
3480
Filtvet
32796370/95106104
i-jo-pet@online.no
Ja
Region Buskerud
2008
15
Randi Løvmyr/Jorun Haug
Torsdag Tofte Samfunnshus
11:15 - 13:15
Buskerud
Hurum
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)