Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Gla`dansen i Bjugn
Halldis Groven
Prestdalsveien 333
7160
Bjugn
99496670
halldis.groven@gmail.com
Ja
Region Sør-Trøndelag
2014
28
Tove Wasskog Lysøbakk, Synnøve Larsen
Onsdag, Botngård Vel
kl: 17:00-19:00
Sør-Trøndelag
Bjugn
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)