Vi minner om at medlemskontingenten for Seniordans Norge sentralt  2018
er på kr 300,-. jfr.. Landsmøte protokoll for 2017, sak 11 f.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)